Po wielu latach doświadczeń, dziś jesteśmy Firmą wysoko wyspecjalizowaną w produkcji basenów różnych kształtów i wielkości.

Na chwilę obecną jesteśmy największym producentem basenów w Europie środkowowschodniej. Roczna produkcja wynosi ok. 1000 sztuk basenów. Na każdym wyrobie odbity jest oryginalny napis ?Baslux?.

Wszystkie wzory basenów produkowanych przez nas są wyłącznie naszą własnością, są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym i podlegają ochronie.

BASLUX rozwija się dynamicznie i szybko. Stosując najlepsze surowce do produkcji wyrobów z laminatu zapewniamy bardzo wysoki standard oferowanych wyrobów.

  • CATEGORY

TOP