Jak dodać skrypt do stron w HTMLu na Shoper – nowy panel administracyjny

/ / Obsługa stron i sklepów

SHOPER WSTAWIANIE SKRYPTÓW NA WSZYSTKIE PODSTRONY

1. Aby na wszystkich stronach sklepu Shoper wstawić skrypt JS należy zalogować się do panelu administracyjnego. Najczęściej możesz go odnaleźć wpisując adres swojego sklepu i dodając na koniec /admin
Po zalogowaniu odszukaj w bocznym menu:

Dodatki i Integracje -> Integracje własne 

Dodatki i integracje - Integracje własne

Dodatki i integracje – Integracje własne – Pole do wstawiania skryptów JS, na przykład w stopkę

Kody JS najczęściej powinno wstawiać się w Stopkę strony, przed zakończeniem </body>. Dzięki temu będą się wywoływały po zaczytaniu całej zawartości strony i jeśli na przykład we wstawionym kodzie wystąpi błąd, ponieważ będzie ostatni w stronie, nie zablokuje on innych skryptów.

Pamiętaj!
Jeżeli w danym oknie już jest jakiś kod, nigdy go nie kasuj, chyba że jesteś świadom, za co odpowiada i że już nie będzie Ci potrzebny! Każdy nowy kod po prostu dodaj na sam koniec pola. Upewnij się również, że przez przypadek nie wstawisz swojego kodu w środek innego. 

SHOPER WSTAWIANIE IFRAME NA STRONĘ

Iframe, kody script oraz elementy w czystym HTML mogą być bez problemu dodawane na stronę w panelu administracyjnym Shoper. W tym celu zaloguj się do panelu administracyjnego i z panelu bocznego wybierz:

Wygląd i treści -> Strony informacyjne

Z głównego okna możesz albo utworzyć nową stronę informacyjną, albo edytować którąś z istniejących. 

Wygląd i treści - Strony informacyjne

Wygląd i treści – Strony informacyjne – Edycja istniejących lub dodanie nowych stron

W głównym polu, po utworzeniu strony lub edytowaniu istniejącej przejdź po pola z treścią i przełącz edytor. Dzięki temu będziesz móc wprowadzać czysty kod HTML, kody script i iframe bez dodatkowego formatowania. 

Po wprowadzeniu zmian zapisz stronę. 

Jeśli wprowadzone zmiany zostały niezapisane, może to oznaczać, że masz włączone zabezpieczenie czyszczenia kodu HTML w edytorze. Możesz je wyłączyć na czas edytowania strony przechodząc do:

Ustawienia -> Zaawansowane -> Bezpieczeństwo

Przełącz pole odpowiadające za czyszczenie kodu HTML w edytorach.